Zákon zakazuje platit daně !
(ten kdo platí daně podporuje terorismus a dopouští se trestného činu)

Jakou organizací lze považovat za teroristickou ?

Definice FBI: Teroristické skupiny jsou organizace, které nezákonně používají síly a násilí proti osobám či majetku se záměrem zastrašit nebo donutit vládu, civilní obyvatelstvo či jeho určitou skupinu a tím dosáhnout politických nebo společenských cílů.

Imigranti jsou teroristé. Jejich skupiny jsou teroristické organizace

Imigranti házející kameny a slzné granáty používají síly a násilí proti osobám strážícím hranici se záměrem donutit vlády Evropy k vpuštění imigrantů do zemí EU.
Tímto chtějí imigranti dosáhnout svých politických, náboženských a společenských cílů.

Turecko je teroristická organizace (teroristický stát).


Turecký stát podporuje uprchlíky svojí vojenskou silou.

Turecký stát dodává zbraně (slzné granáty) imigrantům.

Turecký stát vyhrožuje válkou jiným státům.

Turecký stát uvolnil teroristické muslimské vězně a přivedl je k hranicím Řecka s cílem je dostat do Evropy. Celkový záměr je obnovit Osmanskou říši, tudíž dosáhnout svých politických, náboženských a společenských cílů


Turecko je teroristická organizace.


Podle zdrojů nejen ze CIA stojí na Turecké straně před hranicemi Řecka desítky tisíc teroristických džihádistů (podle zdrojů CIA cca 25 tisíc)
Turecko je podporuje. Turecko podporuje terorismus.

My (ČR i EU) platíme Turecku za to, aby se o imigranty postaralo.

My (ČR i EU) podporujeme terorismus. (za ČR je pod tímto přímo podepsán p. Hamáček).

Zákon zakazuje podporu teroristických organizací s organizací podporující terorismus

Jestliže někdo platí daně, podporuje organizací, která podporuje terorismus .

Platit daně je v rozporu se zákonem.

§312d - Financování terorismu

(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného (prostřednictvím ČR) finančně nebo materiálně podporuje teroristickou skupinu (imigranty nebo Turecko), jejího člena, teroristu nebo spáchání teroristického trestného činu, trestného činu podpory a propagace terorismu (§312e) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§312f) anebo shromažďuje finanční prostředky nebo jiné věci v úmyslu, aby jich bylo takto užito, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny (jste členem státu a tok peněz k teroristům je organizován),

b) za stavu ohrožení státu (jestliže našimi vnějšími hranicemi jsou hranice EU, pak jsme v ohrožení) nebo za válečného stavu, nebo

c) ve velkém rozsahu (to je slabé slovo – miliardy euro jsou dokonce víc než velký rozsah).§312e - Podpora a propagace terorismu

(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu (nelegální překročení hranice za použití síly), nebo

kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude potrestán,

a) kdo ke spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu účasti na teroristické skupině (§312a) zjedná jiného,

b) kdo jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik pro účely spáchání teroristického trestného činu,

c) kdo získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik za účelem spáchání teroristického trestného činu, nebo

d) kdo sám nebo prostřednictvím jiného za spáchání teroristického trestného činu poskytne nebo slíbí odměnu nebo odškodnění jinému nebo pro jiného anebo na takovou odměnu nebo odškodnění pořádá sbírku.

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

a) kdo cestuje do jiného státu nebo do České republiky za účelem spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§312a), vyhrožování teroristickým trestným činem (§312f) nebo trestného činu uvedeného v odstavci 2 písm. b) nebo c), nebo

b) kdo pro jiného takové cestování organizuje, jiného k němu navádí (Turecko navádí imigranty) anebo jinému umožní nebo usnadní takto cestovat.

(4) Odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 písm. b) nebo d) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny (stát je organizovaná skupina – jste členy státu),

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 za stavu ohrožení státu (jestliže našimi vnějšími hranicemi jsou hranice EU, pak jsme v ohrožení) nebo za válečného stavu, nebo

d) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) vůči dítěti.Daňové přiznání vyplňte.
Pokud peníze státu zašlete, porušili jste zákon.
Nemáte právo s penězi nakládat – nejsou vaše. ALE.
Jste povinni peníze zadržet do doby, kdy nepůjdou do rukou organizace podporující terorismus.Aleš Kejval 10.3.2020