Exekuce

(návrh řešení)Smyslem exekuce je zajistit náhradu škody věřiteli od dlužníka. K tomuto by měl sloužit exekuční zákon.


Současný exekuční zákon ale neslouží ani věřiteli ani dlužníku, ale je nástrojem pro skupinu lidí zvanou ,,exekutoři“ jak přijít k penězům. Ve jménu dlužníka páchají jedny z nejhorších činů na planetě. Ano. Nejhorších. Horších jak vražda nebo genocida! To proto, že jejich činnost je legalizovaná v rozporu s lidskými právy (na rozdíl od vražd a genocid, které legalizované nejsou).

Věřitelům se předkládá, že toto řešení je jediným řešením jak se domoci své ztráty a aspoň něco získat nazpátek. Úspěšnost exekutorů dodat věřitelům jejich pohledávky je však mizivá. Přiítom tu ale řešení je.


Jak by měl vypadat exekuční zákon a proč?


1) exekuce by měly být evidovány na jednom místě


2) exekuce by měly být evidovány u správce daně (ten pak bude řídit jejich prioritu) dnes exekutor klidně provede exekuci na majetek před jinou prioritní exekucí jen proto, že je ,,rychlejší“


3) Správce daně by měl odvozovat exekuci jednak podle dohody a pokud k ní nedojde pak podle jistiny a v posledním řadě v soudním řízení. Případný věřitel by měl nést riziko podnikání vzhledem k jistině. Mělo by mu být zajištěno získání 2/3 jistiny nazpět.


4) exekuční titul (pohledávka) by měla mít možnost daleko jednoduššího řízení. Přímý vztah mezi věřitelem a dlužníkem v podobě uznání závazku u správce daně (například alimenty a podobně). Odpadnou tak náklady exekuce (exekuční poplatky u správce daně dělají 500 Kč. Pokud si někdo musel z tíživých důvodů půjčit 20t. Kč a dnes mu přijde, že bude muset zaplatit 300t. Kč tak pro takového člověka to je tak demotivující, že okamžitě začne hledat východisko z této situace v šedé ekonomice, přepisovat majetek na jiné a podobně)).


5) všichni soudní exekutoři by mohli být rozpuštěni. Jejich činnost by spokojeně mohla převzít celní správa. Jsou kvalifikovaní a již tuto činnost dělají. A co budou dělat? V tomto státě je v této době 2x více volných míst než zájemců o práci.


Výsledkem takovéto úpravy zákona by okamžitě bylo snížení zadluženosti lidí ČR na pětinu (o nesmyslné odměny exekutorů) a vystoupení lidí z šedé ekonomiky. Mohli by začít znovu žít a splácet normálně svoje dluhy.