SPD a Tomio Okamura - ,,Naděje pro Česko“


My češi žijeme více jak tisíce let ve středu Evropy. Ve středu všeho dění. Přežili jsme Napoleona, Němce, Francouze, Turky, Jagelonce a stále stojíme na stejném místě. Naučili jsme se v těchto rozličných kulturách plavat a ,,přežít“. Ano. Z naší strany to bylo pouze přežívání. Naší vlastni identitu jsme měli pouze za husitů, V každém jiném případě tu byla pouze pokud nám ji propůjčil někdo jiný. Jsme hrdí na své vojenské úspěchy za Jana Lucemburského (Němce), za rozkvět naší země za jeho syna Karla IV...

Z našich řad toho moc nevzešlo. Ale přece jen něco ano. V posledních sto letech můžeme mezi ně zařadit například T.G. Masaryka nebo L. Svobodu. Ale po roce 1989 se tu objevil velký nešvar. Naši politici jsou prodejní a lidé jim nevěří. Zvolíme nové Čechy a je to stejné. A pan Okamura? Jak můžeme věřit někomu kdo není ,,čistokrevný“ Čech, když ani vlastním nejsme ochotni věřit. Možná právě proto.

Každý národ má svoje postoje, kulturu, morálku, potřeby hodnoty. Tyto jeho potřeby a hodnoty se projevují ve slovní zásobě daného národa. Tak například pro eskymáky je jednou z nejdůležitějších věcí sníh. Víte kolik mají eskymáci výrazů pro slovo sníh? Jedenáct základních slov z kterých se pak odvozují další. Pro nás je to jenom sníh. Důležitost tohoto slova u nich je pochopitelně jiná než u nás. A víte kolik slov má japonština pro slovo ,,čest“ ? Devět. Toto něco značí o charakteru tohoto národa.

A je to právě čest, která našim politikům chybí. Svoje jsme již vyzkoušeli a poslední nadějí pro národ je vyzkoušet Čecha doplněného o tuto vlastnost, která našim vlastním lidem chybí a kterou ve své povaze nese jeho kultura ,,nečeského“ národa.

Toto je výzva především pro ty ,,vlastence“, kteří se domnívají, že být vlastenecký znamená hlavně volit do vedení státu ,,čistokrevné“ Čechy podle vzoru ,,blbý ale náš“. A proto volí ,,Babiše (Slovák), Schwarzenbergy (Rakušák) a pod. Vlastenectví těchto voličů se také vyznačuje velkým nezájmem o další činnost takto zvolených lidí. Museli by uznat svoji chybu. Zvolili jsme ,,Čechy“ a ti budou přece hájit naše zájmy jak nejlépe mohou. A výsledek?

Oproti tomu pokud se podíváme na vlastenectví ,,japonského“ Čecha – nezbývá než smeknout. Nejen pro jeho názory, ale především pro jejich pevnost a neměnnost i v situacích, kdy to pro něj nebylo ,,politicky“ výhodné. Jeho ,,čest“ je to co nám v politice chybí. A pak takovýto člověk začne okolo sebe seskupovat lidi s podobnými charakterovými vlastnostmi. Proto nese SPD jeho charakterové vlastnosti. Nikdo nepochybuje, že SPD je Česká politická strana. Tak proč některým vadí národnostní odlišnost člověka, který ji postavil a zaštiťuje. A je na nás co si zvolíme a jestli uděláme pro vlast něco zásadního. Japonská kultura a povaha, která je daná do vínku panu Okamarovi není to co by Českou politiku ohrožovalo, ale naopak nám může přinést hledanou změnu.